Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 5. 2010

Članek Kmetijske subvencije »po domače« - zahteva za popravek

V mesecu maju je bilo na portalu www.vest.si objavljenih več prispevkov, ki so se nanašali na delovno področje ARSKTRP. Z napačnim interpretiranjem podatkov o prejemnikih »kmetijskih subvencij« in trditvami o »domačemu«...

25. 5. 2010

Agencija je objavila vrstni red predvidenih prejemnikov podpore za zeleno trgatev v letu 2010

Agencija je na podlagi  21. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradnem listu RS št. 27/2009) na svojih spletnih straneh objavila seznam predvidenih prejemnikov podpore za...

24. 5. 2010

Objavljen javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 5. 2010 v Uradnem listu RS št. 40/2010 objavilo javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu. Predmet...

21. 5. 2010

Sprejeta uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013 v letih 2010-2013

Ljubljana, 20. 5. 2010 - Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Uredba določa spremembe in dopolnitve, ki se pretežno nanašajo...

ARHIV