Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Članek Kmetijske subvencije »po domače« - zahteva za popravek


V mesecu maju je bilo na portalu www.vest.si objavljenih več prispevkov, ki so se nanašali na delovno področje ARSKTRP. Z napačnim interpretiranjem podatkov o prejemnikih »kmetijskih subvencij« in trditvami o »domačemu«...

Agencija je objavila vrstni red predvidenih prejemnikov podpore za zeleno trgatev v letu 2010


Agencija je na podlagi  21. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradnem listu RS št. 27/2009) na svojih spletnih straneh objavila seznam predvidenih prejemnikov podpore za zeleno trgatev v letu...

Objavljen javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 5. 2010 v Uradnem listu RS št. 40/2010 objavilo javni razpis za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu. Predmet...

Sprejeta uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013 v letih 2010-2013


Ljubljana, 20. 5. 2010 - Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013. Uredba določa spremembe in dopolnitve, ki se pretežno nanašajo...

ARHIV