Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Zaprtje razpisa za dodelitev sredstev iz naslova ukrepa Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča,  da  se  bo  danes  ob  24. uri zaprl II. javni razpis iz Programarazvoja  podeželja 2007 – 2013, in sicer za ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture,  povezane z...

Odgovor na prispevek v informativni oddaji »Svet« na Kanalu A z dne 22. 4. 2010 ob 18.13 uri


Dne 22. 4. 2010 je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen prispevek, v katerem je bilo navedeno, da kmetje niso prejeli niti odločb niti izplačil za "subvencije" za leto 2009, zato je ARSKTRP podala odgovor na prispevek.

Vlada RS sprejela stališče v primeru tožbe fizične osebe proti RS zaradi zavrnitve zahtevkov za prejem neposrednih plačil v kmetijstvu


Ljubljana, 22. 4. 2010 - Vlada RS se v postopku v zvezi s predlogom za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravno sodišče RS v zadevi »Omejc« strinja, da Državno pravobranilstvo RS za Republiko Slovenijo kot stranskega...

Zelena trgatev – rok za oddajo vlog se prične 20. 4. 2010.


Upravičenci do podpore so pridelovalci, ki obdelujejo vsaj 8 ha vinogradov ali so kooperanti pravnih oseb, najmanjša strnjena površina znaša 0,1 ha in imajo, v letu pred letom uveljavljanja podpore, v register prijavljene zaloge...

Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ureditvi trga z vinom


Ljubljana, 8. 4. 2010 - Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ureditvi trga z vinom in določila njeno prečiščeno besedilo. Predlagane spremembe ne vplivajo na samo vsebino ukrepov. Z njimi se želi doseči samo bolj...

Nosilci, ki imajo neusklajene podatke v RKG, ne bodo mogli oddati zbirne vloge za leto 2010


Nosilce KMG, ki imajo v RKG neusklajene podatke ponovno obveščamo, da ne bodo mogli oddati zbirne vloge za leto 2010, dokler stanja v RKG ne bodo uredili.  Neusklajeni podatki so v javnem pregledovalniku GERK/RABA na spletni...

ARHIV