Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

23. 4. 2010

Zaprtje razpisa za dodelitev sredstev iz naslova ukrepa Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča,  da  se  bo  danes  ob  24. uri zaprl II. javni razpis iz Programarazvoja  podeželja 2007 – 2013, in sicer za ukrep 125 Izboljšanje in...

23. 4. 2010

Odgovor na prispevek v informativni oddaji »Svet« na Kanalu A z dne 22. 4. 2010 ob 18.13 uri

Dne 22. 4. 2010 je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen prispevek, v katerem je bilo navedeno, da kmetje niso prejeli niti odločb niti izplačil za "subvencije" za leto 2009, zato je ARSKTRP podala odgovor na prispevek.

22. 4. 2010

Vlada RS sprejela stališče v primeru tožbe fizične osebe proti RS zaradi zavrnitve zahtevkov za prejem neposrednih plačil v kmetijstvu

Ljubljana, 22. 4. 2010 - Vlada RS se v postopku v zvezi s predlogom za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravno sodišče RS v zadevi »Omejc« strinja, da Državno pravobranilstvo RS za Republiko Slovenijo kot stranskega...

13. 4. 2010

Zelena trgatev – rok za oddajo vlog se prične 20. 4. 2010.

Upravičenci do podpore so pridelovalci, ki obdelujejo vsaj 8 ha vinogradov ali so kooperanti pravnih oseb, najmanjša strnjena površina znaša 0,1 ha in imajo, v letu pred letom uveljavljanja podpore, v register prijavljene zaloge...

9. 4. 2010

Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ureditvi trga z vinom

Ljubljana, 8. 4. 2010 - Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o ureditvi trga z vinom in določila njeno prečiščeno besedilo. Predlagane spremembe ne vplivajo na samo vsebino ukrepov. Z njimi se želi doseči samo...

2. 4. 2010

Nosilci, ki imajo neusklajene podatke v RKG, ne bodo mogli oddati zbirne vloge za leto 2010

Nosilce KMG, ki imajo v RKG neusklajene podatke ponovno obveščamo, da ne bodo mogli oddati zbirne vloge za leto 2010, dokler stanja v RKG ne bodo uredili.  Neusklajeni podatki so v javnem pregledovalniku GERK/RABA na...

ARHIV