Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 3. 2010

Podpora kmetijskim gospodarstvom pri prireji mleka - vloge do 15. 4. 2010

Spremembe in dopolnitve uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 25/2010) se nanašajo na spremembo ukrepa »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega...

29. 3. 2010

Obveznost poročanja o neposredni prodaji mleka in mlečnih proizvodov – rok za oddajo poročila je 15. maj 2010

Približuje se rok za posredovanje letnega poročila o neposredni prodaji mleka oziroma mlečnih proizvodov. Vsem proizvajalcem mleka, ki bodo na dan 31. marec 2010 imeli individualno kvoto za neposredno prodajo mleka in mlečnih...

29. 3. 2010

Agencija je v teh dneh začela z izdajo odločb za neposredna plačila za govedo za leto 2009

Agencija bo v teh dneh pričela z izdajo odločb in izplačili za posebne premije za bike in vole ter za ekstenzivno rejo ženskih govedi. Agencija bo večino odločb izdala in izplačala v mesecu aprilu, preostanek pa v maju 2010....

26. 3. 2010

Dodatna sredstva za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka

Vlada RS je včeraj, 25. 3. 2010,sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu in določila njeno prečiščeno besedilo. S spremembo uredbe se uvaja nov ukrep...

25. 3. 2010

Objavljen Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina

Danes je Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav. Rok za oddajo predlogov programov na...

19. 3. 2010

Pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe prišla v slovenska skladišča

Slovenija je za letos od EU prejela dobra 2,6 milijona EUR za izvedbo pomoči v hrani najbolj socialno ogroženim ljudem. To je približno 300 tisoč EUR več kot v lanskem letu. Humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in...

8. 3. 2010

Zaprtje JR za dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je v petek, 5. 3. 2010, ob 24. uri zaprlo javni razpis »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne...

5. 3. 2010

Agencija v letu 2009 skupno izplačala 354 mio EUR

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v letu 2009 skupno izplačala 354 mio EUR. Za zahtevke iz zbirnih vlog 2009 Agencija izplačuje sredstva 1 do 2 meseca prej kot v preteklem letu. 8. marca 2010 se pričenja...

5. 3. 2010

Izdana uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike v 2010

Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010. Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno...

ARHIV