Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Poziv vlagateljem ZV 2010 naj uredijo stanje v RKG


Agencija poziva vlagatelje ZV za leto 2010, ki imajo v RKG-ju napake tipa ERR (najpogostejša napaka je: ni namestnika, in ureditev podatkov o trajnih nasadov), da to napako odpravijo na upravnih enotah še pred vnosom zbirne...

Poziv vlagateljem na ukrepu 121 naj uredijo stanje GERK-ov


Pri posodobitvi GERK-ov, ki ga je Ministrstvo izvedlo v januarju 2010, je prišlo do popravkov na GERK-ih, zaradi katerih ima veliko vlagateljev manj zemljišč, kot so jih imeli ob oddaji vloge. Zato Agencija poziva vse vlagatelje,...

Pogodbe o dobavi hrane Rdečemu križu in Karitas sklenjene


Agencija je v februarju 2010 sklenila pogodbe o dobavi UVT mleka, sladkorja, brušenega riža in testenin v centralna skladišča humanitarnih organizacij. 1.228 ton testenin bo dobavilo podjetje Mlinotest d.d., podjetje Euricom...

Objava javnega razpisa za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2010


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep »Tehnična pomoč čebelarjem«, za katerega je namenjenih 80.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež prispevka EU znaša 50...

Odgovor Agencije na članek »Preprodaja riža za socialno ogrožene«


V članku Slovenskih novic, objavljenem, dne 18.2.2010 z naslovom Preprodaja riža za socialno ogrožene je bilo navedeno, da se riž, namenjen socialno ogroženim ljudem, uporablja v komercialne namene. Več v sporočilu za javnost. ...

Objavljen javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes objavila javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / notranjem trgu EU za...

ARHIV