Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

26. 11. 2010

Cena bikov razreda R3 skoraj za 5% višja

Cena bikov razreda R3 je bila v 46. tednu 310,84 Eur/100 kg, kar je skoraj 5 % višja kot v enakem obdobju lanskega leta. Več v tržnem poročilu za goveje meso ... Tržna poročila ...

26. 11. 2010

Zaprtje razpisa za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja

Ljubljana, 25. 11. 2010 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis »Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja« iz Programa razvoja podeželja 2007 –...

22. 11. 2010

Agencija izdala odločbe za pomoč pri prireji prašičev

Agencija je v teh dneh izdala odločbe upravičencem, ki so oddali vlogo za podporo kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009. Agencija je prejela 762 vlog in izdala...

19. 11. 2010

Agencija v teh dneh začela z izdajo odločb OMD

Agencija je v tem tednu začela z izdajo odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in bo do konca novembra izplačala sredstva v višini 4,4 mio. EUR. V novembru bo Agencija ...

19. 11. 2010

Objava razpisa za komasacije in agromelioracije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo III. javni razpis za ukrep »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo...

19. 11. 2010

Ponderirana cena pakirnih centrov za konzumna jajca razreda A iz baterijske reje, kategorije XL, je znašala v 45. tednu 10,67 €/100 kosov, kar je 0,6% več kot v istem obdobju lanskega leta

Več v tržnem poročilu za perutninsko meso in jajca Ostala tržna poročila

18. 11. 2010

Objava javnega naročila za dobavo pšenične moke, testenin, brušenega riža in UVT mleka

Agencija je objavila javno naročilo po odprtem postopku za dobavo pšenične moke, testenin, brušenega riža in UVT mleka v centralna skladišča humanitarnih organizacij

18. 11. 2010

Komisija objavila izhodišča o prihodnji skupni kmetijski politiki do leta 2020

Ljubljana, 18. 11. 2010 - Komisija je danes objavila težko pričakovani dokument o prihodnji Skupni kmetijski politiki (SKP), pripravljen na podlagi obširne javne razprave v letu 2010. Po prvih ocenah dokument Komisije predstavlja...

15. 11. 2010

Podaljšan rok za oddajo zahtevka za ukrep »Začasna shema omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009«

V Uradnem listu RS št. 90/2010 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009. S spremembo se črta pogoj, da mora imeti...

12. 11. 2010

Objava razpisa za podporo za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2010«. Okvirna...

11. 11. 2010

Povprečna cena trupov telic razreda R3 je bila v 44. tednu 278,60 EUR/100 kg, kar je za 7,74 EUR več kot v 43. tednu

Več v tržnem poročilu za goveje meso Ostala tržna poročila

5. 11. 2010

Evropska Komisija sprejela sklep o povračilu neupravičeno porabljenih kmetijskih izdatkov EU

Evropska Komisija je danes sprejela sklep, da morajo države članice vrniti skupno 578,5 milijona neupravičeno porabljenih kmetijskih izdatkov EU. Sklep se nanaša na 19 držav članic, med drugimi tudi na Slovenijo, ki bo morala v...

5. 11. 2010

Cena mesa 65% piščancev je 183,49 EUR/100 kg in je za 8,80 EUR/100 kg nižja glede na pretekli teden

več v tržnem poročilu za perutninsko meso ostala tržna poročila

2. 11. 2010

Objavljen javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 29.10.2010 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja. Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za...

ARHIV