Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Prva javna razpisa za razvoj slovenskega ribištva


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v petek, 2. oktobra objavilo prva javna razpisa v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 – 2013. S tem se odpira možnost za črpanje sredstev iz Evropskega...

Agencija je prejela odločbo o finančnem popravku, ki je bil že realiziran v proračunskem letu 2006


Evropska komisija je sprejela odločbo, v kateri je naveden finančni popravek za 19 držav članic v skupni višini 214,6 mio EUR. Med članicami je tudi Slovenija za katero znaša finančni popravek za leto 2007, 25 tisoč EUR. Finančni...

Agencija je izdala odločbe o odobritvi podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin


Agencija je v teh dneh izdala odločbe o odobritvi podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin. 494 upravičencev je prejelo odločbe v skupnem znesku 3,4 mio EUR za malo več kot 300 ha prestrukturiranih površin.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela zaključno revizijsko poročilo


Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je septembra prejela zaključno revizijsko poročilo s predlogom finančnega popravka v višini 3,8 mio EUR za izplačila za živali v letih 2004 in 2005. Poleg tega je Slovenija prejela...

Objavljen javni razpis za kontrolo zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 18. septembra v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil«. Višina razpisanih sredstev znaša 35.000...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24.00 uri, zaradi porabe razpisanih sredstev, zaprlo drugi del javnega razpisa za ukrep »Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP...

Zaprtje PRP razpisov in javnega razpisa za pomoč ob smrti, invalidnosti ...


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24.00 uri zaprlo javne razpise za tri ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP), in sicer »Usposabljanje za delo v kmetijstvu...

ARHIV