Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

30. 9. 2009

Prva javna razpisa za razvoj slovenskega ribištva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v petek, 2. oktobra objavilo prva javna razpisa v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 – 2013. S tem se odpira možnost za črpanje sredstev iz Evropskega...

30. 9. 2009

Agencija je prejela odločbo o finančnem popravku, ki je bil že realiziran v proračunskem letu 2006

Evropska komisija je sprejela odločbo, v kateri je naveden finančni popravek za 19 držav članic v skupni višini 214,6 mio EUR. Med članicami je tudi Slovenija za katero znaša finančni popravek za leto 2007, 25 tisoč EUR. Finančni...

30. 9. 2009

Agencija je izdala odločbe o odobritvi podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin

Agencija je v teh dneh izdala odločbe o odobritvi podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin. 494 upravičencev je prejelo odločbe v skupnem znesku 3,4 mio EUR za malo več kot 300 ha prestrukturiranih površin.

24. 9. 2009

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela zaključno revizijsko poročilo

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je septembra prejela zaključno revizijsko poročilo s predlogom finančnega popravka v višini 3,8 mio EUR za izplačila za živali v letih 2004 in 2005. Poleg tega je Slovenija...

22. 9. 2009

Objavljen javni razpis za kontrolo zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 18. septembra v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil«. Višina razpisanih sredstev znaša 35.000...

16. 9. 2009

Zaprtje javnega razpisa za ukrep Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24.00 uri, zaradi porabe razpisanih sredstev, zaprlo drugi del javnega razpisa za ukrep »Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP...

14. 9. 2009

Zaprtje PRP razpisov in javnega razpisa za pomoč ob smrti, invalidnosti ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24.00 uri zaprlo javne razpise za tri ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP), in sicer »Usposabljanje za delo v kmetijstvu...

4. 9. 2009

Objava javnega razpisa dodajanje vrednosti proizvodom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo  danes  v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Dodajanje vrednosti  kmetijskim  in  gozdarskim  proizvodom  za ...

ARHIV