Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

28. 8. 2009

Zaprtje javnih razpisov za pomore čebel, bolezni rejnih živali in nadomestilo škode zaradi požara ali strele

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča  vse  upravičence, da bo danes ob 24.00 uri zaprlo javne razpise za štiri  ukrepe,  in  sicer  »Podpora  kmetijskim ...

28. 8. 2009

Objavljen javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes v Uradnem listu RS objavlja javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja. Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za kmetijsko...

25. 8. 2009

Vabilo na sejem Agra v Gornji Radgoni

Vabimo vas, da nas obiščete na letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Od 29. 8. 2009 nas boste našli v hali B, na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer vam...

18. 8. 2009

Zaprtje javnega razpisa za obnovo objektov in trajnih nasadov po lanskih naravnih nesrečah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaprlo javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 121 – »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za obnovo gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov...

13. 8. 2009

Vlada sprejela novo uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo

Vlada RS je sprejela novo uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo. Sprejeta uredba med drugim uvaja Shemo šolskega sadja, ki je nov ukrep EU v okviru pomoči v sektorju sadja in zelenjave. V praksi bodo šole, ki se...

11. 8. 2009

Objava javnih razpisov za podporo strokovnim prireditvam in združevanju nevladnih organizacij za leto 2009

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise. Prvi je namenjen sofinanciranju strokovnih prireditev, stanovskega in interesnega združevanja nevladnih organizacij za leto 2009,...

7. 8. 2009

Objavljen javni razpis za pomoč mladim prevzemnikom kmetiij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za ukrep "pomoč mladim prevzemnikom kmetij". Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški...

7. 8. 2009

Agencija izvaja hitre terenske oglede v sklopu kontrol površin z daljinskim zaznavanjem

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izvaja kontrole na kraju samem pri vlagateljih zahtevkov za neposredna plačila za površine, živali ter kmetijsko okoljske ukrepe za leto 2009. Najobsežnejši sklop kontrol...

7. 8. 2009

Javni razpis za ukrep »finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep »finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«. Predmet javnega razpisa je...

3. 8. 2009

Objavljen javni razpis za izgradnjo velikih namakalnih sistemov in tehnološke posodobitve hidromelioracijskih sistemov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z današnjim dnem v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, in sicer za...

3. 8. 2009

Zaprtje javnega razpisa za ukrep informiranja in pospeševanja prodaje kakovostnih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo obvešča vse upravičence, da se je zaradi porabe razpisanih sredstev zaprl javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in...

ARHIV