Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Danes je Agencija pričela vlagatelje pozivati na dopolnitev zbirne vloge 2009


Danes je Agencija pričela vlagatelje pozivati na dopolnitev zbirne vloge v zvezi z uveljavljanjem plačilnih pravic. Skupaj bo Agencija poslala okrog 2.500 pozivov, večino na dopolnitev glede plačilnih pravic. Gre za vlagatelje,...

Objavljena je nova evropska uredba o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode


Objavljena je nova evropska Uredba Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o  skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode  (Uradni list Evropske Unije L 186, 17. 7. 2009), ki bo...

Agencija v 1. polletju 2009 za kmetijske ukrepe izplačala 231,4 mio EUR


Ljubljana, 15. julij 2009 – generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Benedikt Jeranko je na današnji novinarski konferenci predstavil rezultate dela agencije v prvih šestih mesecih letošnjega leta....

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij«


Okvirna višina sredstev, namenjenih za ta ukrep znaša 12 mio EUR. Javni razpis podpira naložbe mladih prevzemnikov kmetij v primarno kmetijsko proizvodnjo. K oddaji vloge so povabljena kmetijska gospodarstva, ki opravljajo...

Danes bo v Uradnem listu RS objavljen razpis za ukrep finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z današnjim dnem v Uradnem listu RS objavilo javni razpis ukrep finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu.Predmet javnega razpisa...

ARHIV