Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike


Vlada RS je danes sprejela Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike. Uredba ni nov predpis, temveč se izvaja že od leta 2005 in je vezana na Uredbo Komisije...

Agencija prijavila terjatve v stečajnih postopkih proti dolžnikoma MIP in Pomurka v predpisanem roku


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je preko Državnega pravobranilstva RS izvedla prijavo terjatve v stečajnem postopku proti dolžniku POMURKA Mesna industrija d.d., in sicer v skupni vrednosti 654 tisoč EUR, ter...

Objava razpisa za nadomestilo škode zaradi pomorov čebel in izbruha vraničnega prisada


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z današnjim dnem v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi nenadnih pomorov čebel v letih 2008 in 2009 ter za nadomestilo kmetijskim...

Podrobna navodila za podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in obrazci


Agencija je na spletnih straneh objavila podrobna navodila za podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in vse ustrezne obrazce: Napoved obogatitev, ZGM1: Zahtevek za podporo za...

Obvestilo pridelovalcem za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinograda


Pridelovalci, ki so v letu 2008 vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje in kandidirajo za podporo za prestrukturiranje vinogradov v letu 2009, morajo do 15. 6. 2009 poslati na Agencijo "Izjavo o uveljavljanju podpore". Odd...

ARHIV