Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Agencija je objavila vrstni red predvidenih prejemnikov podpore za zeleno trgatev v letu 2009, vključno s podatkom o predvidenih višinah podpor


V seznamu so navedeni predvideni prejemniki podpor za vsak posamičen zahtevek. Predviden znesek podpore je izračunan na podlagi vlagateljevih podatkov, končni znesek pa bo agencija izračunala po opravljenih pregledih na kraju...

ARSKTRP je z Banko Slovenije sklenila pogodbo o elektronskem dostopu do podatkov iz registra transakcijskih računov


Pri izvedbi izplačil je v preteklih letih prihajalo do zamud zaradi sprememb nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih transakcijskih računov, kar je povzročalo kasnejšo izvedbo plačil določenim vlagateljem. Zakon o kmetijstvu...

Vložena tožba Republike Slovenije proti Evropski komisiji po reviziji neposrednih plačil na površine za leti 2004 in 2005


19. marca 2009 je Evropska komisija sprejela odločbo, s katero je Sloveniji določila finančno korekcijo v višini nekaj manj kot 1,5 mio EUR. Slovenija se z ugotovitvami revizije in višino finančne korekcije že od prve...

Agencija je v teh dneh začela z izdajo odločb za neposredna plačila za govedo za leto 2008


V prvem paketu bo izdanih okrog 9.000 odločb v vrednosti nekaj manj kot 5 mio EUR, prva izplačila na transakcijske račune upravičencev pa bodo predvidoma izvšena v zadnjem tednu maja. Odločbe za govedo bo skupno prejelo nekaj...

Redni rok za oddajo zbirnih vlog in zahtevkov za leto 2009 se je iztekel


Redni rok za oddajo zbirnih vlog in zahtevkov se je iztekel v petek, 15. maja 2009, začel pa je teči 25-dnevni zamudni rok, v katerem bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še sprejemala zbirne vloge za leto 2009. ...

Minister Pogačnik pojasnil postopke in obveznosti zaradi stečaja podjetij MIP in Pomurka


Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik je na današnji novinarski konferenci skupaj z generalnim direktorjem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja podrobneje pojasnil obveznosti vračila...

Nova nacionalna uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj


NOVA NACIONALNA UREDBA O IZVAJANJU SISTEMA UVOZNIH IN IZVOZNIH DOVOLJENJ, POTRDIL IN LISTIN O NADZORU ZA KMETIJSKE PROIZVODE

ARHIV