Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

25. 5. 2009

Agencija je objavila vrstni red predvidenih prejemnikov podpore za zeleno trgatev v letu 2009, vključno s podatkom o predvidenih višinah podpor

V seznamu so navedeni predvideni prejemniki podpor za vsak posamičen zahtevek. Predviden znesek podpore je izračunan na podlagi vlagateljevih podatkov, končni znesek pa bo agencija izračunala po opravljenih pregledih na kraju...

22. 5. 2009

ARSKTRP je z Banko Slovenije sklenila pogodbo o elektronskem dostopu do podatkov iz registra transakcijskih računov

Pri izvedbi izplačil je v preteklih letih prihajalo do zamud zaradi sprememb nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih transakcijskih računov, kar je povzročalo kasnejšo izvedbo plačil določenim vlagateljem. Zakon o kmetijstvu...

21. 5. 2009

Vložena tožba Republike Slovenije proti Evropski komisiji po reviziji neposrednih plačil na površine za leti 2004 in 2005

19. marca 2009 je Evropska komisija sprejela odločbo, s katero je Sloveniji določila finančno korekcijo v višini nekaj manj kot 1,5 mio EUR. Slovenija se z ugotovitvami revizije in višino finančne korekcije že od prve...

18. 5. 2009

Agencija je v teh dneh začela z izdajo odločb za neposredna plačila za govedo za leto 2008

V prvem paketu bo izdanih okrog 9.000 odločb v vrednosti nekaj manj kot 5 mio EUR, prva izplačila na transakcijske račune upravičencev pa bodo predvidoma izvšena v zadnjem tednu maja. Odločbe za govedo bo skupno prejelo nekaj...

18. 5. 2009

Redni rok za oddajo zbirnih vlog in zahtevkov za leto 2009 se je iztekel

Redni rok za oddajo zbirnih vlog in zahtevkov se je iztekel v petek, 15. maja 2009, začel pa je teči 25-dnevni zamudni rok, v katerem bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še sprejemala zbirne vloge za leto 2009....

15. 5. 2009

Minister Pogačnik pojasnil postopke in obveznosti zaradi stečaja podjetij MIP in Pomurka

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik je na današnji novinarski konferenci skupaj z generalnim direktorjem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja podrobneje pojasnil obveznosti vračila...

13. 5. 2009

Nova nacionalna uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj

NOVA NACIONALNA UREDBA O IZVAJANJU SISTEMA UVOZNIH IN IZVOZNIH DOVOLJENJ, POTRDIL IN LISTIN O NADZORU ZA KMETIJSKE PROIZVODE

13. 5. 2009

Slovenija je v skupini 8 držav, ki spoštujejo evropska pravila o objavi prejemnikov sredstev

Države članice so skladno z evropskimi predpisi do 30. aprila 2009 morale na spletnih straneh objaviti prejemnike sredstev za ukrepe skupne kmetijske politike v evropskem finančnem letu 2008. Pri Farmsubsidy.org (projektu pod...

8. 5. 2009

Vlada uredila sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu za leto 2009

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009.   Uredba o...

7. 5. 2009

25. maja 2009 bo agencija na svojih spletnih straneh objavila vrstni red predvidenih prejemnikov podpore za zeleno trgatev v letu 2009

Agencija bo seznam objavila na podlagi 21. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 27/09. Namen objave seznama je informiranje vlagateljev o...

ARHIV