Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Pomoč v hrani prihaja v skladišča humanitarnih organizacij v dogovorjenih rokih


Ljubljana, 16. 4. 2009 – Slovenija je za letos od EU prejela 2,3 milijona EUR za izvedbo ukrepa pomoči v hrani najbolj socialno ogroženim ljudem. Javni razpis za izbiro proizvajalcev hrane je tudi letos pripravila Agencija RS za...

Obveznost poročanja o neposredni prodaji mleka in mlečnih proizvodov - rok za oddajo letnega poročila je 15. maj 2009


15. 5. 2009 - rok za posredovanje letnega poročila o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov (Obrazec MK – 6). Vsem proizvajalcem mleka, ki so v marcu 2009 imeli individualno kvoto za neposredno prodajo mleka in...

Pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe prihaja v slovenska skladišča


Ljubljana, 8. 4. 2009 – Slovenija je za letos od EU prejela slaba 2,3 milijona EUR za izvedbo pomoči v hrani najbolj socialno ogroženim ljudem. To je skoraj milijon EUR več kot v lanskem letu. Humanitarni organizaciji Rdeči...

MKGP je objavilo javni poziv za promocija vina na tretjih trgih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 7. 4. 2009 objavilo Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav. Predloge programov je potrebno...

Uvedena podpora zeleni trgatvi


Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, s katero to področje usklajuje s spremembami pravnega reda EU, hkrati pa kot nov ukrep Tržne ureditve za vino EU dodaja podporo zeleni...

Klicni center agencije spet normalno deluje


Klicni center agencije (tel. št.: 01/ 580 7792) spet normalno deluje.

Obvestilo: moteno delovanje klicnega centra agencije


Delovanje klicnega centra za stranke (tel. št.: 01 / 580 7792) je moteno, zato je težje dobiti zvezo z informatorjem. Ko bo težava odpravljena, bomo o tem objavili ustrezno obvestilo. Vsem uporabnikom se opravičujemo in prosimo...

ARHIV