Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

16. 4. 2009

Pomoč v hrani prihaja v skladišča humanitarnih organizacij v dogovorjenih rokih

Ljubljana, 16. 4. 2009 – Slovenija je za letos od EU prejela 2,3 milijona EUR za izvedbo ukrepa pomoči v hrani najbolj socialno ogroženim ljudem. Javni razpis za izbiro proizvajalcev hrane je tudi letos pripravila Agencija RS za...

14. 4. 2009

Obveznost poročanja o neposredni prodaji mleka in mlečnih proizvodov - rok za oddajo letnega poročila je 15. maj 2009

15. 5. 2009 - rok za posredovanje letnega poročila o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov (Obrazec MK – 6). Vsem proizvajalcem mleka, ki so v marcu 2009 imeli individualno kvoto za neposredno prodajo mleka in...

8. 4. 2009

Pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe prihaja v slovenska skladišča

Ljubljana, 8. 4. 2009 – Slovenija je za letos od EU prejela slaba 2,3 milijona EUR za izvedbo pomoči v hrani najbolj socialno ogroženim ljudem. To je skoraj milijon EUR več kot v lanskem letu. Humanitarni organizaciji Rdeči...

8. 4. 2009

MKGP je objavilo javni poziv za promocija vina na tretjih trgih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 7. 4. 2009 objavilo Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav. Predloge programov je potrebno...

7. 4. 2009

Uvedena podpora zeleni trgatvi

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, s katero to področje usklajuje s spremembami pravnega reda EU, hkrati pa kot nov ukrep Tržne ureditve za vino EU dodaja podporo zeleni...

7. 4. 2009

Klicni center agencije spet normalno deluje

Klicni center agencije (tel. št.: 01/ 580 7792) spet normalno deluje.

6. 4. 2009

Obvestilo: moteno delovanje klicnega centra agencije

Delovanje klicnega centra za stranke (tel. št.: 01 / 580 7792) je moteno, zato je težje dobiti zvezo z informatorjem. Ko bo težava odpravljena, bomo o tem objavili ustrezno obvestilo. Vsem uporabnikom se opravičujemo in...

2. 4. 2009

Poziv vlagateljem za oddajo zbirnih vlog do 15. maja

Ljubljana, 2. 4. 2009 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije poziva vse vlagatelje, ki letos še niso oddali ali se še niso dogovorili s kmetijskim svetovalcem za...

1. 4. 2009

Agencija začela z izdajo (S)KOP odločb

Agencija je v teh dneh začela z izdajo odločb za kmetijsko okoljske ukrepe (S)KOP za leto 2008. Skupno bo izdanih 18.700 odločb za KOP in 7.750 odločb za SKOP.

ARHIV