Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Agencija je objavila javno naročilo po odprtem postopku za dobavo pšenične moke in testenin v centralna skladišča humanitarnih organizacij


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo, v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil 31. 3. 2009, za dobavo pšenične...

Pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe v skladiščih v prihodnjih tednih


Ljubljana, 27. 3. 2009 – Za razdeljevanje pomoči v hrani najbolj ogroženim osebam v EU je Evropska komisija v letu 2009 namenila 500 milijonov EUR. Vrednost pomoči v hrani za Slovenijo za letos znaša  slaba 2,3 milijona EUR, kar...

Objava štirih javnih razpisov 3. osi PRP 2007-2013


Ljubljana, 27. 3. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z današnjim dnem odprlo štiri javne razpise 3. generacije, s katerimi želi doseči izboljšanje  kakovosti življenja na podeželskih območjih in...

Odprtje dveh javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  v Uradnem listu RS, št.21/2009, odprlo dva javna razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki se izvajata v...

Znana odločitev Evropske komisije glede revizije neposrednih plači na površino za leti 2004 in 2005


Ljubljana, 20. marec 2009 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bila včeraj seznanjena z odločitvijo Evropske komisije glede rezultata revizije neposrednih plačil na površino za leti 2004 in 2005, ki je bila v...

Agencija je začela z izdajanjem odločb o prenosu plačilnih pravic za leto 2008


Prejeli smo 1.752 zahtevkov za prenos plačilnih pravic, skupno pa bomo izdali 3.504 odločb o prenosu plačilnih pravic (odločbo prejme prenosnik in prejemnik plačilnih pravic).

Zaprtje javnega razpisa za ukrep "Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi"


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča upravičence, da se je javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni...

ARHIV