Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

31. 3. 2009

Agencija je objavila javno naročilo po odprtem postopku za dobavo pšenične moke in testenin v centralna skladišča humanitarnih organizacij

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo, v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil 31. 3. 2009, za dobavo...

27. 3. 2009

Pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe v skladiščih v prihodnjih tednih

Ljubljana, 27. 3. 2009 – Za razdeljevanje pomoči v hrani najbolj ogroženim osebam v EU je Evropska komisija v letu 2009 namenila 500 milijonov EUR. Vrednost pomoči v hrani za Slovenijo za letos znaša  slaba 2,3 milijona...

27. 3. 2009

Objava štirih javnih razpisov 3. osi PRP 2007-2013

Ljubljana, 27. 3. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z današnjim dnem odprlo štiri javne razpise 3. generacije, s katerimi želi doseči izboljšanje  kakovosti življenja na podeželskih območjih in...

23. 3. 2009

Odprtje dveh javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  v Uradnem listu RS, št.21/2009, odprlo dva javna razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, ki se...

20. 3. 2009

Znana odločitev Evropske komisije glede revizije neposrednih plači na površino za leti 2004 in 2005

Ljubljana, 20. marec 2009 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bila včeraj seznanjena z odločitvijo Evropske komisije glede rezultata revizije neposrednih plačil na površino za leti 2004 in 2005, ki je bila v...

18. 3. 2009

Agencija je začela z izdajanjem odločb o prenosu plačilnih pravic za leto 2008

Prejeli smo 1.752 zahtevkov za prenos plačilnih pravic, skupno pa bomo izdali 3.504 odločb o prenosu plačilnih pravic (odločbo prejme prenosnik in prejemnik plačilnih pravic).

12. 3. 2009

Zaprtje javnega razpisa za ukrep "Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča upravičence, da se je javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode...

12. 3. 2009

Zaprtje šestih javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo obvešča vse upravičence, da se je včeraj ob 24.00 uri zaprlo šest javnih razpisov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje...

6. 3. 2009

Razdelitev mlečnih kvot iz nacionalne rezerve

Agencija v tem tednu upravičencem izdaja odločbe o razdelitvi mlečnih kvot iz nacionalne rezerve. Skupno bo izdanih 3.150 odločb, agencija pa bo iz nacionalne rezerve razdelila 26.255.545 kg kvote za oddajo 2.809 upravičencem...

4. 3. 2009

Agencija je za zahtevke zbirnih vlog 2008 skupno izplačala več kot 113 mio EUR

Ljubljana, 4. marec 2009 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zahtevke iz zbirnih vlog 2008 izplačuje vsaj 2 meseca prej kot  v preteklem letu.  31 mio EUR je bilo izplačanih že v letu oddaje zahtevka,...

ARHIV