Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Operativni program za razvoj ribištva in uredba o ukrepih iz PRP na vladi


Vlada RS se je na včerajšnji seji seznanila z Operativnim programom za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 – 2013, ki ga je Evropska komisija sprejela 19. novembra lani. To pomeni, da lahko Slovenija prične s črpanjem...

Zaprtje javnega razpisa za naložbe v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo obvešča vse upravičence, da so se javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva...

Vlada s sprejetjem uredb uredila financiranje ukrepov druge osi Programa razvoja podeželja 2007-2013


Vlada RS je na včerajšnji redni seji sprejela Uredbo o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2009-2010 in Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja...

Urejanje GERK-ov pred oddajo zbirne vloge


Ljubljana, 2. 2. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano opozarja nosilce kmetijskih gospodarstev, da je od 1. januarja 2009 v skladu z novim Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št....

ARHIV