Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Zaprtje razpisov za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in skupine proizvajalcev


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo dva javna razpisa iz Programa   razvoja  podeželja  2007 – 2013 (PRP), in sicer za ukrepa »Posodabljanje kmetijskih ...

Vlada sprejela uredbi o neposrednih plačilih in zavarovalnih premijah


Vlada RS je sprejela Uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu, ki določa izvedbo neposrednih plačil od leta 2010 dalje. Za  izvedbo  ukrepov iz te uredbe je skupaj namenjenih dobrih 144,2 milijonov evrov, od tega v...

Možnost izvensodne poravnave za kmete in zadruge v Pomurju


Na pobudo ministrstva za pravosodje in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Okrožno sodišče v Murski Soboti sporočilo, da je stečajni upravitelj v zadevi MIP Pomurka Reja d.o.o. ponovno proučil zahtevo za vrnitev...

Agencija bo v teh dneh izplačala 11 mio EUR neposrednih plačil


V sredini decembra je nekaj več kot 7.600 vlagateljev prejelo odločbe za enotna plačila (EKO 0) v vrednosti 20 mio EUR, prva izplačila v višini 11 mio EUR pa vlagatelji lahko pričakujejo v teh dneh. Z izdajo odločb in izplačili...

Agencija je objavila javno naročilo za dobavo pšenične moke, testenin, sladkorja, mleka in riža


9. 12. 2009 je Agencija objavila javno naročilo po odprtem postopku za dobavo pšenične moke, testenin, sladkorja UVT mleka in brušenega riža v centralna skladišča humanitarnih organizacij.

Agencija pridelovalcem pšenice izplačala še 38 tisoč EUR


Agencija je danes izplačala še 38 tisoč EUR pridelovalcem pšenice, ki so do 23. 10. 2009 oddali vlogo za pridobitev podpore iz ukrepa Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije.

Objava razpisov za posodabljanje in dodajanje vrednosti


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, in sicer za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« in »Dodajanje...

ARHIV