Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Agencija z današnjim dnem pridelovalcem pšenice izplačala 1,8 mio EUR


Agencija je do današnjega dne izplačala 1,8 mio EUR pridelovalcem pšenice, ki so do 23. 10. 2009 oddali vlogo za pridobitev podpore iz ukrepa Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije....

Posodobitev grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK)


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pred začetkom kampanje zbirnih vlog 2010 posodobilo vse grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. GERK-e, ki so podlaga za izplačevanje pomoči vezanih na...

Agencija izdala odločbe za podporo kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice


V teh dneh bo odločbo za podporo kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije prejelo 4.865 upravičencev.  Agencija bo 4.620 upravičencem, ki so prejeli pozitivne odločbe, skupno izplačala 1,8...

Agencija bo do konca tega tedna izplačala skupno 30 mio EUR za OMD ukrepe


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v teh dneh izdala 38 tisoč odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) v skupni vrednosti 30 mio EUR. Agencija je upravičencem...

Objava javnih razpisov za naložbe v ribiška plovila in mali priobalni ribolov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. 11. 2009 v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 - 2013. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za ukrepa...

Zaprtje JR za ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se je z današnjim dnem zaprl javni razpis za ukrep »Ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju« iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (PRP)....

Kmetijsko ministrstvo predstavilo delo v prvem letu mandata


Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik je na današnji novinarski konferenci poudaril, da so na ministrstvu v prvem letu ministrovanja pripravili sveženj kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, s katerimi...

ARHIV