Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

28. 10. 2009

Javna sredstva za obnovo ribiški pristanišč in predelavo ter trženje rib

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 23. oktobra v Uradnem listu RS objavilo dva nova javna razpisa v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 - 2013. Nepovratna sredstva se bodo dodelila...

16. 10. 2009

Dodelitev pomoči kmetom za prirejo mleka usklajena s kmetijsko zbornico in sindikatom kmetov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrača očitke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije glede pomanjkljivega izvajanja Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Kot je znano je Vlada...

16. 10. 2009

16. oktober - Svetovni dan hrane: lačnim pomaga tudi Slovenija

16. oktober so države Združenih narodov (ZN) razglasile za Svetovni dan hrane prvič leta 1979. V ta namen so po celem svetu organizirane aktivnosti, namenjene ozaveščanju ljudi in zbiranju sredstev za boj proti lakoti,...

12. 10. 2009

Razveljavitev javnega razpisa za združevanje in strokovne prireditve

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse, ki so se prijavili na »Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2009 na področju primarne proizvodnje kmetijskih...

9. 10. 2009

Objava javnega razpisa za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov« v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. Okvirna višina nepovratnih...

9. 10. 2009

Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice in prireji mleka

V Uradnem listu RS je bila 25. 9. 2009 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 77/2009; v nadaljevanju: uredba). Uredba zaradi...

7. 10. 2009

Zaprtje javnega razpisa za zgodnje upokojevanje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je včeraj ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«. Razlog za zaprtje javnega razpisa je širjenje kroga...

2. 10. 2009

Zaprt JR za podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je zaprlo javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«. V javnem razpisu je bilo določeno, da se vloge...

2. 10. 2009

Vlada bo z ukrepi pomagala ohraniti pridelavo pšenice in prirejo mleka

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. V uredbi sta opredeljena dva nova ukrepa, in sicer podpora za ohranitev pridelave pšenice in podpora za...

ARHIV