Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javna sredstva za obnovo ribiški pristanišč in predelavo ter trženje rib


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 23. oktobra v Uradnem listu RS objavilo dva nova javna razpisa v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007 - 2013. Nepovratna sredstva se bodo dodelila...

Dodelitev pomoči kmetom za prirejo mleka usklajena s kmetijsko zbornico in sindikatom kmetov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrača očitke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije glede pomanjkljivega izvajanja Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Kot je znano je Vlada RS...

16. oktober - Svetovni dan hrane: lačnim pomaga tudi Slovenija


16. oktober so države Združenih narodov (ZN) razglasile za Svetovni dan hrane prvič leta 1979. V ta namen so po celem svetu organizirane aktivnosti, namenjene ozaveščanju ljudi in zbiranju sredstev za boj proti lakoti,...

Razveljavitev javnega razpisa za združevanje in strokovne prireditve


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse, ki so se prijavili na »Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2009 na področju primarne proizvodnje kmetijskih...

Objava javnega razpisa za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov« v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. Okvirna višina nepovratnih...

Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice in prireji mleka


V Uradnem listu RS je bila 25. 9. 2009 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 77/2009; v nadaljevanju: uredba). Uredba zaradi težke...

Zaprtje javnega razpisa za zgodnje upokojevanje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je včeraj ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«. Razlog za zaprtje javnega razpisa je širjenje kroga upravičencev s...

ARHIV