Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Agencija je začela izdajati odločbe o izplačilu plačilnih pravic


Ljubljana, 29. januar 2009 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb o izplačilu plačilnih pravic in proizvodno vezanih plačil na površino. V teh dneh bo odločbo prejelo 16.000 upravičencev v...

Agencija je objavila javno naročilo po odprtem postopku za dobavo pšenične moke, testenin, sladkorja, UVT mleka in brušenega riža v centralna skladišča humanitarnih organizacij


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil dne 22. 1. 2009, za dobavo...

Objava javnih razpisov za trajne nasade in mlade prevzemnike kmetij ter zaprtje javnega razpisa za ukrep dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom


OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA TRAJNE NASADE IN MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ Ljubljana, 23. 1. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v okviru Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2007 – 2013 v...

Objavljen Javni poziv za oddajo vlog v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2009


Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, ki vključuje podukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom -...

Objavljen javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / notranjem trgu


Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah / na notranjem trgu. Namen ukrepa je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije...

Obvestilo izvoznikom mleka in mlečnih izdelkov


Evropska komisija je s 23. 1. 2009 ponovno uvedla izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke. Podrobnosti v Uredbi Komisije (ES) št. 57/2009 z dne 22. januarja 2009 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke...

Evropska komisija je predlagala dodatne ukrepe za pomoč sektorju mleka in mlečnih izdelkov


Zaradi padca cen mleka in mlečnih izdelkov želi Evropska komisija pomagati trgu mleka in mlečnih izdelkov, zato bodo ponovno uvedena izvozna nadomestila za maslo, sir ter polnomastno in posneto mleko v prahu. V marcu 2009 je...

ARHIV