Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

12. 12. 2008

Agencija bo v letu 2008 skupno izplačala več kot 340 mio EUR

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v letošnjem letu do 1. 12. 2008 izplačala 121,1 mio EUR nacionalnih in 191,5 mio EUR evropskih sredstev. Upravičenci so za ukrepe kmetijske politike torej skupno prejeli ...

11. 12. 2008

Zaprtje javnega razpisa za namen prestrukturiranja reje prašičev

Ljubljana, 11. 12. 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje...

5. 12. 2008

Agencija je izdala odločbe za ukrep "Podpora vinarskemu sektorju za promocijske, izobraževalne in svetovalne dejavnosti" in ukrep "Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav"

Za ukrep "Podpora vinarskemu sektorju za promocijske, izobraževalne in svetovalne dejavnosti" je agencija v letošnjem letu prejela vloge 61 vinarjev, ki so zahtevali povrnitev upravičenih stroškov v zvezi s sodelovanjem na...

4. 12. 2008

Obvestilo uvoznikom o uporabi tarifnih kvot v letu 2008

Dne 2. 12. 2008 je bila (v Uradnem listu RS, št. 322) objavljena Uredba Komisije (ES) št. 1189/2008 z dne 25. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot v letu 2009 za proizvode mlade govedine s...

1. 12. 2008

Javni poziv za zbiranje predlogov programov za promocijo kmetijskih proizvodov je zaključen

Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu in v tretjih državah za leto 2008 je zaključen.

ARHIV