Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Možnost uveljavljanja višje sile zaradi posledic poletnih neurij


Sporočilo za javnost ...

Zaprtje javnega razpisa za namen prestrukturiranja reje perutnine


Ljubljana, 25. 11. 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje...

Slovenija najuspešnejša nova članica pri črpanju sredstev za razvoj podeželja


Sporočilo za javnost ...

MKGP je 14. 11. 2008 objavilo javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi


Sporočilo za javnost ...

Zaključek predplačil neposrednih plačil najbolj prizadetim kmetijam


Ljubljana, 7. 11. 2008 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v tem tednu izdala še zadnjih 122 odločb za izplačilo akontacij neposrednih plačil v skupni vrednosti 123 tisoč EUR. Agencija je glavnino odločb...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009


Ljubljana, 7. november 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009 zapre danes ob 24.00 uri. Ministrstvo je...

Vlada sprejela Uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu


Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela Uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu in spremembo Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006. Novo uredbo, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu, je...

ARHIV