Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 11. 2008

Možnost uveljavljanja višje sile zaradi posledic poletnih neurij

Sporočilo za javnost ...

26. 11. 2008

Zaprtje javnega razpisa za namen prestrukturiranja reje perutnine

Ljubljana, 25. 11. 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje...

20. 11. 2008

Slovenija najuspešnejša nova članica pri črpanju sredstev za razvoj podeželja

Sporočilo za javnost ...

17. 11. 2008

MKGP je 14. 11. 2008 objavilo javni razpis za ukrep Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi

Sporočilo za javnost ...

7. 11. 2008

Zaključek predplačil neposrednih plačil najbolj prizadetim kmetijam

Ljubljana, 7. 11. 2008 – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v tem tednu izdala še zadnjih 122 odločb za izplačilo akontacij neposrednih plačil v skupni vrednosti 123 tisoč EUR. Agencija je glavnino odločb...

7. 11. 2008

Zaprtje javnega razpisa za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009

Ljubljana, 7. november 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009 zapre danes ob 24.00...

7. 11. 2008

Vlada sprejela Uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela Uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu in spremembo Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006. Novo uredbo, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu, je...

5. 11. 2008

Zaprtje javnih razpisov za povečanje gospodarske vrednosti gozdov in posodabljanje kmetijskih gospodarstev za področje vrtnarstva za leto 2009

Ljubljana, 4. november 2008 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da se javna razpisa za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007- 2013 za leto 2008 (gozdna infrastruktura)«...

ARHIV