Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Danes nakazilo predplačil neposrednih plačil najbolj prizadetim kmetijam


Ljubljana, 22. 10. 2008 – 3.200 kmetijskim gospodarstvom, ki so jim poletna neurja s točo povzročila precejšen izpad dohodka, bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja danes izplačila neposredna plačila v višini 50...

Objavljen razpis za Povečanje gospodarske vrednosti gozdov


Sporočilo za javnost ... Javni razpisi ...

Predplačila neposrednih plačil najbolj prizadetim kmetijam v nekaj dneh


Ljubljana, 17. 10. 2008 – Kmetijska gospodarstva, ki so jim poletna neurja povzročila precejšen izpad dohodka, bodo v prihodnjem tednu prejela odločbe in izplačila neposrednih plačil v višini 50 odstotkov vrednosti plačilnih...

Sloveniji odobrena izvedba predplačil neposrednih plačil za leto 2008


Sporočilo za javnost ...

MKGP je objavil JR za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za prestrukturiranje reje prašičev in reje perutnine, za leto 2009.


Sporočilo za javnost ... Javni razpisi ...

ARSKTRP nadaljuje z izdajo odločb in z izplačili za ukrep "Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel"


AGENCIJA JE IZDALA TRETJI PAKET ODLOČB IZ NASLOVA JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP "PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM ZARADI SLABŠANJA EKONOMSKIH RAZMER V DEJAVNOSTI IN NENADNIH POMOROV ČEBEL" (URADNI LIST RS, ŠT. 79/08), KI SE NANAŠA NA...

Novosti za uvoznike česna


3. 10. 2008 je Izšla nova Uredba Komisije (ES) št. 972/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 341/2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge...

ARHIV