Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 1. 2008

ARSKTRP je objavila javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov

ARSKTRP je danes na svojih spletnih straneh objavila javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU. Javni poziv ...

25. 1. 2008

MKGP je objavilo javne razpise za 4 nove ukrepe iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javne razpise za ukrepe: 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep...

25. 1. 2008

ARSKTRP je objavila javne razpise za dobavo sladkorja, pšenične moke, testenin, brušenega riža in UVT mleka v centralna skladišča humanitarnih organizacij

ARSKTRP je 25. januarja 2008 za namene ukrepa »Dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti« na portalu javnih naročil objavila javne razpise za oddajo javnih naročil po odprtem postopku za...

25. 1. 2008

Kmetom je bil posredovan uresničljiv okvir izvedbe plačil

Sporočilo za javnost...

22. 1. 2008

Izplačila za ukrepe kmetijske politike ne morejo vplivati na ceno kmetijskih proizvodov

Sporočilo za javnost ...

17. 1. 2008

ARSKTRP in MKGP sta uskladila terminski načrt izdaje odločb za leto 2007

Sporočilo za javnost ...

17. 1. 2008

MKGP opozarja: Kmetje naj bodo previdni pri pridobivanju investicijskih sredstev

Sporočilo za javnost ...

16. 1. 2008

MKGP realiziralo sprejeti proračun za leto 2007

Sporočilo za javnost ...

7. 1. 2008

Sprememba in delno zaprtje javnega razpisa - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za leto 2007

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. 1. 2007 v Uradnem listu RS objavilo spremembo in delno zaprtje javnega razpisa za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za leto 2007«. Zaradi...

ARHIV