Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

ARSKTRP je objavila javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov


ARSKTRP je danes na svojih spletnih straneh objavila javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v tretjih državah in na notranjem trgu EU. Javni poziv ...

MKGP je objavilo javne razpise za 4 nove ukrepe iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javne razpise za ukrepe: 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep...

ARSKTRP je objavila javne razpise za dobavo sladkorja, pšenične moke, testenin, brušenega riža in UVT mleka v centralna skladišča humanitarnih organizacij


ARSKTRP je 25. januarja 2008 za namene ukrepa »Dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti« na portalu javnih naročil objavila javne razpise za oddajo javnih naročil po odprtem postopku za...

Kmetom je bil posredovan uresničljiv okvir izvedbe plačil


Sporočilo za javnost...

Izplačila za ukrepe kmetijske politike ne morejo vplivati na ceno kmetijskih proizvodov


Sporočilo za javnost ...

ARSKTRP in MKGP sta uskladila terminski načrt izdaje odločb za leto 2007


Sporočilo za javnost ...

MKGP opozarja: Kmetje naj bodo previdni pri pridobivanju investicijskih sredstev


Sporočilo za javnost ...

ARHIV