Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Odprt je nov rok za vlaganje zahtevkov za Dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi


Sporočilo za javnost ... Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi

ARSKTRP je začela izdajati odločbe o dodelitvi plačilnih pravic


Sporočilo za javnost

Ukinitev ukrepa Podpora za zasebno skladiščenje prašičjega mesa


Evropska Komisija je z Uredbo (ES) št. 1416/2007 o določitvi roka za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa zaključila postopek oddaje vlog za pridobitev finančnih sredstev za ukrep Podpora za zasebno...

Ukrep za podporo prestrukturiranja industrije sladkorja v Sloveniji - napoved dogodkov: Prehodna pomoč za prestrukturiranje sladkorne industrije - upravljavci strojev


V določilih Uredbe sveta (ES) št. 1261/2007 z dne 9. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti, je opredeljena prehodna pomoč upravljavcem...

ARSKTRP je objavila začasno evidenco upravičencev - pridelovalcev sladkorne pese do pomoči za ukrep za podporo prestrukturiranja industrije sladkorja v Sloveniji


Začasna evidenca temelji na seznamu vseh pogodbenikov, ki so imeli v referenčnem tržnem letu 2006 sklenjeno pogodbo s Tovarno sladkorja d.d. Ormož o dobavi sladkorne pese. Pri izdelavi evidence je bila upoštevana tudi dejansko...

MKGP je danes objavil dva nova javna razpisa


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  danes  v  Uradnem  listu  RS objavilo dva javna razpisa v okviru novega programa  razvoja  podeželja.  Za  ukrep  dodajanja vrednosti kmetijskim in gozdarskim  proizvodom  je ...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  danes  v   Uradnem  listu  RS objavilo zaprtje javnega razpisa za ukrep »Pomoč  mladim  prevzemnikom  kmetij«  v  okviru  novega  programa  razvoja podeželja.  Vloge  je  do...

ARHIV