Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objavljen javni razpis za akcije informiranja in promocije na notranjem trgu EU


ARSKTRP je v petek, 29. 9. 2006 v Uradnem listu RS, št. 100/2006, objavila javni razpis za sofinanciranje akcij informiranja in promocije na notranjem trgu EU. Predmet razpisa je sofinanciranje programov akcij informiranja in...

Prestrukturiranje vinogradov


Potrjevanje programov prestrukturiranja vinogradniških površin V letu 2006 je na ARSKTRP prispelo 391 zahtevkov za potrditev letnega programa prestrukturiranja vinogradniških površin; 9 zahtevkov ni izpolnjevalo pogojev, 1...

ARSKTRP poslala odločbe vlagateljem zahtevkov za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju


Danes, 19. 9. 2006 je ARSKTRP poslala odločbe vlagateljem zahtevkov za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju. Na Agencijo je prispelo 116 vlog, od tega je bilo 93 odobrenih, 15 zavrnjenih, 8...

Kontrole ARSKTRP na kraju samem se zaključujejo


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) zaključuje izvajanje kontrol na kraju samem pri vlagateljih zahtevkov za finančna sredstva na področju neposrednih plačil za površino, živali in...

Sprememba datuma oddaje zahtevkov za ukrep Zgodnje upokojevanje


Obveščamo vas, da je v pripravi sprememba Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za RS 2004 - 2006 za leto 2006, ki spreminja datum oddaje zahtevkov za ukrep Zgodnje upokojevanje iz 31. 12. 2006 na 31. 10. 2006.

ARHIV