Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

28. 11. 2006

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je prodala ves sladkor

Komisija ES je 23. 11. 2006 sprejela odločitev, da edinemu ponudniku dodeli celotno preostalo količino sladkorja (5.347 ton), ki jo je skladiščila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

27. 11. 2006

ARSKTRP je pričela z izdajanjem odločb za dodelitev sredstev za ukrep preprečevanja prekomernega razmnoževanja ogrcev poljskega majskega hrošča

ARSKTRP je pričela z izdajanjem odločb za dodelitev sredstev za ukrep preprečevanja prekomernega razmnoževanja ogrcev poljskega majskega hrošča. Prejeli smo 109 vlog iz štirih občin Benedikt, Idrija, Lenart in Logatec,...

23. 11. 2006

Sprejet načrt za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti za proračunsko leto 2007.

Več...

17. 11. 2006

Odločbe za EPD ukrep 3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva bo ARSKTRP izdala naslednji teden.

Odločbe za EPD ukrep 3.2 Naložbe v kmetijska gospodarstva bo ARSKTRP izdala naslednji teden. Dne 3. 11. 2006 je bila v Uradnem listu RS št. 112/2006 objavljena tretja sprememba javnega razpisa z razpisano višino sredstev...

8. 11. 2006

ARSKTRP je začela z vročanjem odločb za ukrep Pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij

ARSKTRP je 8. 11. 2006 začela z vročanjem odločb in podpisovanjem pogodb o medsebojnih obveznostih za dodeljevanje nepovratnih sredstev za pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij. Po določilih javnega razpisa prejmejo sredstva vse...

ARHIV