Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

ARSKTRP objavila seznam prejemnikov dodatnih mlečnih kvot iz nacionalne rezerve


ARSKTRP je na svojih spletnih straneh objavila Seznam prejemnikov dodatnih mlečnih kvot iz nacionalne rezerve v kvotnem letu 2005/2006. Podatki so povzeti na dan 2. oktobra 2006. Seznam prejemnikov dodatnih kvot iz...

ARSKTRP poslala odločbe vlagateljem zahtevkov za ukrep Pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi v letu 2006


V petek, dne 13. 10. 2006 je ARSKTRP poslala odločbe vlagateljem  za ukrep Pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi v letu 2006. Na ARSKTRP je prispelo 51 vlog, od tega je bilo 28...

Sprememba datuma oddaje zahtevka za ukrep Zgodnje upokojevanje iz 31. 12. na 31. 10. 2006


Obveščamo vas, da je bila potrjena sprememba datuma oddaje zahtevka za Zgodnje upokojevanje iz 31. 12. 2006 na 31. 10. 2006. Sprememba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 113/2006, z dne 13. 10 2006; Uredba o spremembi in...

ARSKTRP poslala odločbe vlagateljem zahtevkov za EPD ukrep 3.1 - Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov


V četrtek, dne 5. 10. 2006 je ARSKTRP poslala odločbe vlagateljem  za ukrep 3.1 - Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Na ARSKTRP je prispelo 30 vlog, od tega je bilo 19 odobrenih, 8 zavrnjenih, 3 vlagateljem...

ARHIV