Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Odločbe za kranjske čebele


ARSKTRP je na podlagi Uredbe o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v teh dneh izdala 4.143 odločb. Dodeljena sredstva v skupnem znesku 162.725.760 SIT bo 3.969 čebelarjev in...

Prve odločbe za dodatne mlečne kvote v decembru 2005


ARSKTRP je na javni razpisi za dodelitev dodatne mlečne kvote za oddajo in neposredno prodajo iz nacionalne rezerve prejela 2.566 vlog. Z javnim razpisom je bilo proizvajalcem mleka ponujenih 16.000 ton kvote za oddajo in 20.000...

Datumi za izračun GVž na kmetijskih gospodarstvih za leto 2005 za ekstenzifikacijsko premijo


  V skladu s 3. in 7. členom Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso (Ur.l. RS 10/05,...

ARSKTRP deluje 5 let


 Danes je na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja potekala...

ARHIV