Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

25. 10. 2005

Javni razpis za dodelitev mlečnih kvot iz nacionalnih rezerv se izteka

 Rok za oddajo vlog na javni razpis za dodelitev mlečnih kvot za oddajo in neposredno prodajo iz nacionalne rezerve poteče v petek, 28. 10. 2005. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 87/2005 ter na spletni...

21. 10. 2005

Javni razpis za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti je objavljen

 ARSKTRP je objavila javni razpis za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstva – alternativni dohodkovni viri (Ur. l. RS št 93/2005). V ta namen je razpisanih 1.028.257.564 tolarjev. Rok...

18. 10. 2005

Plačila dajatev zaradi prekoračitve nacionalnih mlečnih kvot

  Države članice Evropske unije so v primeru prekoračitve nacionalnih mlečnih kvot dolžne plačati dajatve. Iz poročila Komisije o plačilu dajatev za prekoračitev dogovorjenih kvot proizvodnje mleka za kvotno leto...

7. 10. 2005

Javni razpis za sofinanciranje programov akciji informiranja in promocije na notranjem trgu EU

  ARSKTRP je objavila javni razpis za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU (Ur. l. RS št. 89/2005). V ta namen je razpisanih približno 336 milijonov...

7. 10. 2005

Javni razpisi za sredstva iz strukturnih skladov za leto 2006

  ARSKTRP je 7. 10. 2005 v Uradnem listu RS št. 89/05 objavila javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov v letu 2006. Skupaj je razpisanih nekaj več kot 3,2 milijarde tolarjev.Za ukrep...

4. 10. 2005

Trajni prenosi in zakupi pravic za krave dojilje

  Zahtevke za trajne prenose in zakupe pravic za krave dojilje je možno oddati od konca obdobja obvezne reje (6 mesecev po oddaji zahtevka za premijo za krave dojilje in dodatno nacionalno premijo za leto 2005) do...

3. 10. 2005

Objava javnega razpisa za dodelitev dodatnih individualnih mlečnih kvot iz nacionalne rezerve

 ARSKTRP je v Uradnem listu RS št. 87/2005 (30. 9.) objavila javni razpis za dodelitev mlečnih kvot za oddajo in neposredno prodajo iz nacionalne rezerve. Rok za oddajo obrazcev je 28. 10. 2005. ARSKTRP bo na podlagi...

ARHIV