Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

24. 11. 2017

19. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

22. 11. 2017 je potekala 19. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Člani sveta so se seznanili z analizo stanja na področju naravnih nesreč v kmetijstvu in gozdarstvu in potekom usklajevanja predloga Zakona o spremembah in...

22. 11. 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020 za leto 2017

Vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega...

21. 11. 2017

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oz. obnovitvi prijave v kontrolo - do 31. 12. 2017

Ekološki pridelovalci in predelovalci, ki želijo iz naslova PRP ukrepa "Ekološko kmetovanje" pridobiti finančno podporo za leto 2018, se morajo prijaviti oz. obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, in sicer...

20. 11. 2017

Evropska komisija potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta obsega nekatere izboljšave ukrepa KOPOP (operacija HAB), zvišuje se delež podpore do 70 % oziroma 75 % za mlade kmete v okviru...

15. 11. 2017

Ministrstvo napoveduje pospešeno spodbujanje inovacij v kmetijstvu in gozdarstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organiziralo mednarodni seminar z namenom predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost v kmetijstvu in gozdarstvu (EIP), ki se bo po novem...

10. 11. 2017

Predstavitev evropskega partnerstva za inovacije (EIP) skozi dve novi brošuri MKGP

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pripravili dve informativni brošuri, v katerih je opisan pomen projektov v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti...

9. 11. 2017

155. seja Vlade RS

Ljubljana, 9. 11. 2017 - Vlada je na današnji redni seji obravnavala pet točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih...

6. 11. 2017

VABILO na predstavitev in delavnico za ukrepe "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo", "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo", "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" in "Ekološka akvakultura" OP ESPR 2014-2020

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov, ki bo v petek, 10. 11. 2017 ob 10.00 uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na predstavitvi bo MKGP v sodelovanju z ARSKTRP in KGZS...

3. 11. 2017

Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL - rok setve podaljšan do 10. novembra 2017

Iz poročila o količini dežja od 1. do 30. 9. 2017, ki ga je pripravila Agencija RS za okolje, izhaja, da so bila kmetijska zemljišča, poleg območij, ki so bila poplavljena, tudi drugod po državi zaradi nadpovprečnih padavin...

2. 11. 2017

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju REJE DROBNICE za leto 2017

Vsak, ki se je vključil v ukrep Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4–urnega usposabljanja. V letu 2017 je potrebno usposabljanje...

23. 10. 2017

Objavljeni štirje javni razpisi v vrednosti 8,4 milijone evrov za naložbe v akvakulturi ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

V Uradnem listu RS so bili 20. 10. 2017 objavljeni štirje javni razpisi za naložbe v ribogojstvo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. V skupno vrednost razpisov v višini dobrih 8,4 milijona evrov...

16. 10. 2017

Predstavitve Evropskega inovacijskega partnerstva za produktivnost in trajnost na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije bo v mesecu oktobru v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in posameznimi območnimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi po celotni Sloveniji izvedlo več...

13. 10. 2017

Zaprtje javnega razpisa za ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2017 in za ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada

Ljubljana, 13. 10. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 13. 10. 2017, čas za oddajo vloge na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali...

13. 10. 2017

Pojasnilo glede računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sta v zvezi z izdajo računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu, ki se sofinancirajo iz Programa razvoja...

13. 10. 2017

Danes bo objavljen javni razpis za pomoč majhnim kmetom v višini 20 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes objavilo javni razpis, namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran

ARHIV