Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Do konca leta 2018 predvidoma objavljenih še 11 javnih razpisov v okviru programa razvoja podeželja 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP). Potencialni upravičenci naj pravočasno pripravijo...

Objavljen javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo


Ljubljana, 15. 6. 2018 - V uradnem listu bo danes objavljen javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«. Gre za prvi javni razpis tega ukrepa, zanj pa je namenjenih 200.000 evrov. Sredstva so namenjena...

Potrjeno Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020


Na svoji 13. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je danes sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja. Ta je med drugim obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja...

Skupna kmetijska politika 2021-2027


Evropska komisija je danes objavila sveženj zakonodajnih predlogov za Skupno kmetijsko politiko 2021-2027 (SKP), ki obsega tri zakonodajne predloge. Predlogi navedenih uredb sledijo ključnim usmeritvam iz Sporočila Komisije o...

Vlada RS potrdila Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017


Vlada RS je potrdila novo končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, ki znaša 65.287.242,85 evra. Novo končno oceno škode je Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in...

Uveljavitev splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in prejemanje e-novic ARSKTRP


S 25. majem 2018 začenja veljati Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vsem, ki ste se na naši spletni strani (www.arsktrp.gov.si) z vašim e-naslovom prijavili na naše e-novice, vam na vaš e-poštni naslov redno...

Z uvedbo finančnih inštrumentov do lažjega črpanja sredstev EKSRP


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu RS objavilo Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje...

ARHIV