Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Mladi kmetje - osrednja tema letošnjih okroglih miz kmetijskega ministrstva na sejmu AGRA


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na mednarodnem kmetijskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni organiziralo več okroglih miz z aktualnimi temami s področij mladih kmetov, gozdarstva, ribištva in varne hrane. Okrogle...

Danes začetek izplačevanja pomoči po lanskoletni suši v višini 7 milijonov evrov


Danes bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izvedla prvo glavnino izplačil pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Skupaj bo izplačanih slabih 7 milijonov evrov 11.243...

Sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami: Javni razpis v višini 1,1 milijona evrov


V Uradnem listu RS je bil objavljen 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 2014̶̶̶̶̵̶̶̶-2020. Na voljo je 1,1 milijona EUR nepovratnih...

Več kot pol milijona evrov za inovacije ter ekološko akvakulturo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Za ukrepa...

Začetek izdaje odločb za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2017


Agencija bo v teh dneh začela z izdajo odločb vsem upravičencem, ki izpolnujejo pogoje iz Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017.   Višina sredstev, ki je namenjena odpravi posledic zaradi suše v...

Obvezno odstranjevanje ambrozije


Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je škodljiva rastlina, ki se v zadnjih letih intenzivno širi. Povzroča gospodarsko škodo, obenem pa je tudi alergena, zato je z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin ter Odredbo...

Površine, ki so prvič pridobile status OOTT s prijavo v zbirni vlogi za leto 2018


Agencija je objavila podatke o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2018 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.   V skladu z 21. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil...

ARHIV