Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Za pomoč po lanski pozebi upravičencem 5,5 mio EUR


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes nakazala plačila za pomoč po lanski pozebi 1.245 upravičenim vlagateljem v skupni vrednosti 5.543.490,73 evrov. Odškodnina bo izplačana za 3.370 ha sadovnjakov in...

5 mio EUR za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo 1. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ukrep je namenjenih 5 mio evrov...

Realizacija nalog s področja MKGP v obdobju 2014 – 2018


Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je s sodelavci na novinarski konferenci predstavil realizirane naloge s področja MKGP v mandatu 2014 – 2018. Na novinarski konferenci so sodelovali tudi državna...

Agencija je danes izdala glavnino odločb za ukrep odprave posledic pozebe v kmetijstvu v letu 2017


Agencija je v predpisanem roku (do 6. marca 2018) prejela 1.817 zahtevkov za izplačilo pomoči za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017.  Danes je izdala glavnino oz. 1.245 odločb, na osnovi...

7 mio EUR za naložbe v namakalne sisteme za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske proizvodnje


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 6. aprila 2018 v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Za ta ukrep je namenjenih 7 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je krepitev...

Prestavitev objave 3. javnega razpisa za podukrep 3.1 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP za obdobje 2014–2020 na konec leta 2018


Dne 18. 12. 2017 je Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov v letu 2018, v katerem so objavo 3. javnega razpisa za podukrep 3.1 - Podpora za...

700.000 evrov za odpravo zaraščanja – vzpostavitev novih kmetijskih površin


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30. 3. 2018 v Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 700.000 evrov nepovratnih sredstev. Namen...

ARHIV