Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

5. 2. 2018

Zahtevek za ukrep pomoči po pozebi 2017 je treba na Agencijo oddati do 6. 3. 2018

Vlada RS je za odpravo posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih Slovenije sprejela Program odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017. Za izvedbo programa je zagotovila sredstva v...

5. 2. 2018

8 mio EUR nepovratnih sredstev za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte z namenom učinkovitejšega tehnološkega razvoja in prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 2. 2018 v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa za izvajanje projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in pilotne projekte, katerih cilj je spodbuditi...

1. 2. 2018

Časovne prepovedi gnojenja

Splošna časovna prepoved gnojenja s tekočimi organskimi gnojili je od 15. novembra do 1. marca, gnojenja s hlevskim gnojem od 1. decembra do 15. februarja in gnojenja z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, od 15. oktobra do...

25. 1. 2018

Predstavitev sporočila Evropske komisije o prihodnosti skupne kmetijske politike po 2020 – »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj organiziralo javno predstavitev Sporočila Evropske komisije o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP) po 2020 »Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva«....

12. 1. 2018

Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom po pozebi v letu 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da bo danes v Uradnem listu RS objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim...

10. 1. 2018

Tržno poročilo za prašičje meso

Povprečna ponderirana cena pitanih garanih prašičev kategorije E, zaklanih v klavnicah, je v 1. tednu leta 2018 znašala 152,26 EUR/100 kg, kar je za 5,59 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Tržna poročila

29. 12. 2017

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami nov javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

Ljubljana, 29. 12. 2017 - V Uradnem listu bo danes objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je...

27. 12. 2017

Obvestilo o dodatnem roku za oddajo vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov v letu 2018

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 76/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se omogoča naknadna vložitev vloge za podporo za...

27. 12. 2017

Za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 2,4 mio EUR

Ljubljana, 22. 12. 2017 – MKGP je v današnjem Uradnem listu RS objavil drugi javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za...

27. 12. 2017

6 mio EUR za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Ljubljana, 22. 12. 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Za ta namen je...

20. 12. 2017

Objavljen terminski načrt javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 v prihodnjem letu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihajajočem letu objavilo predvidoma 16 javnih razpisov na področju razvoja podeželja. Do 30. 11. 2017 je bilo iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja...

12. 12. 2017

Razpis za brezobrestne kredite prizadetim po spomladanski pozebi v sadjarstvu in vinogradništvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 8. 12. 2017, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/2017 objavil Javni razpis za obratna...

11. 12. 2017

20. seja Sveta RS za kmetijstvo in podeželje - predstavitev sporočila Evropske komisije »O prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva«

Seja je bila namenjena predstaviti Sporočila Evropske komisije »O prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva«, na njej pa so opravili tudi prvo izmenjavo mnenj o tem dokumentu še pred zasedanjem Sveta kmetijskih ministrov EU,...

11. 12. 2017

700.000 EUR za spodbujanje novega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 8. 12. 2017 v Uradnem listu RS objavilo 2. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017, s katerim se razpisuje 700.000 EUR...

6. 12. 2017

Spreminja se višina sofinanciranja zavarovalnih premij

Objavljena je Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, ki prinaša spremembe v višinah sofinanciranja zavarovalnih premij. Višina...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran

ARHIV