Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete


Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Obstoječa Uredba je bila...

Zaprtje javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da imajo samo še danes, 12. oktobra 2018, čas, da oddajo vlogo na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za...

Datumi za kontrolo obtežbe za leto 2018


Skladno z 151. členom Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje...

Upravičencem podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (2015) se izteka triletno obdobje izvajanja poslovnega načrta


Vsak upravičenec iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev 21. 12. 2015, naj pregleda poslovni načrt in v njem navedene razvojne cilje. V kolikor kateri od...

1,5 mio EUR za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. 9. 2018 v Uradnem listu RS objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem je razpisalo 1,5 mio...

Agencija je danes izdala odločbe za prestrukturiranje vinogradov


Agencija je za ukrep "Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov" (na podlagi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) danes izdala 366 odločb, s katerimi je 266 upravičencem dodelila sredstva v...

Do januarja predvidoma 11 javnih razpisov v okviru PRP 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP). Do januarja prihodnje leto bo predvidoma objavljenih 11...

ARHIV