Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

27. 7. 2017

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji

Ljubljana, 27. 7. 2017 – Posodobljena publikacija vključuje spremembe pri 14 ukrepih, ki jih je Evropska komisija potrdila v okviru 2. spremembe Programa razvoja podeželja, v njej pa med drugim najdete tudi osnovne informacije o...

18. 7. 2017

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja intenzivno izvaja kontrolne preglede na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Onemogočanje kontrole lahko privede do zavrnitve zahtevka

Predvsem v poletnem času se koncentracija kontrolnih pregledov na kraju samem, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja zahtev in pogojev, vezanih na zahtevke iz zbirne vloge, poveča, saj se v tem času na kmetijskih...

17. 7. 2017

Omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb naložb PRP

Upravičenci, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, lahko na podlagi novele Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljevanju: Zakon)...

17. 7. 2017

Objavljena je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v letu 2018

14. 7. 2017 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018. Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit...

17. 7. 2017

Sprejet Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu

Vlada RS je v Uradnem listu RS 38/17, dne 14. 7. 2017, izdala Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu. Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve...

14. 7. 2017

Uveljavljanje primera višje sile po neurjih s točo

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med...

13. 7. 2017

Objavljene ključne informacije in odgovori za lažjo prijavo na javna razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo ključne informacije in odgovore na vprašanja za lažje razumevanje obeh javnih razpisov s področja razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije...

7. 7. 2017

Objavljena javna razpisa za akvakulturo v višini 5,5 mio EUR

V Uradnem listu Republike Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje...

4. 7. 2017

Gradiva iz izvedenih predstavitev za prva javna razpisa za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in za podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

V juniju 2017 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja javno predstavilo pogoje obeh javnih razpisov in elektronski vnos...

30. 6. 2017

Za nevladne organizacije, ki povezujejo kmetovalce, ter za organizacijo strokovnih dogodkov, objavljena javna razpisa v višini 295.000 EUR

Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer: Javni razpis za...

30. 6. 2017

Za posodobitev ribiške infrastrukture 2,4 mio EUR

V Uradnem listu RS je danes objavljen javni razpis, s katerim bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podprlo naložbe v ribiški sektor. Razpis bo slovenskim občinam z ribiškimi pristanišči omogočal naložbe v...

28. 6. 2017

Predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom letos

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je danes predstavil predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom letos. Minister je glede potrebnih sredstev...

28. 6. 2017

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo, ki so jih pripravili Damjana Iljaš (KGZS – Zavod LJ), Mateja Strgulec (KGZS – Zavod NM), Marija Kalan (KGZS – Zavod KR), dr....

27. 6. 2017

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2017

Finančna uprava Republike Slovenije je v teh dneh pričela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v kateri je odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov...

23. 6. 2017

V kratkem se zapira razpis za mlade kmete

V torek, 27. 6. 2017, se izteče rok za oddajo vlog na tretji javni razpis Programa razvoja podeželja 2014-2020 za ukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Vse mlade kmete, ki so v fazi priprave vloge, pozivamo, da v...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran

ARHIV