Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 27. 2. 2017 do 6. 5. 2017 - rok za oddajo zbirne vloge za leto 2017 Več...
  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • 31. 3. 2017 - rok za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2016. Več...
  • od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 12. 4. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 6. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmet. gospodarstva - prilagoditve zahtevam kmetovanja na gorskih območji. Več...
  • od 6. 2. 2017 do vključno 21. 4. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog za podukrep 4.3, za 1. JR za operacijo: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Več...
  • od 3. 1. 2017 do vključno 13. 6. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmet. proizvodov za pravne osebe. Več...
  • od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog za podukrep 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Več...

Javni razpisi