Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 1. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 7. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmet. gospodarstva - ekološka pridelava hrane. Več...
  • od 31. 1. 2017 do vključno 2. 3. 2017 - rok za oddajo vlog za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in vinogradništvu Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 8. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 6. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmet. gospodarstva - prilagoditve zahtevam kmetovanja na gorskih območji. Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 10. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Več...
  • od 3. 1. 2017 do vključno 13. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmet. proizvodov za pravne osebe. Več...
  • od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Več...
  • od 6. 2. 2017 do vključno 21. 4. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog za podukrep 4.3, za 1. JR za operacijo: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Več...

Javni razpisi