Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • 4. 7. - 10. 10. 2016 - rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za l. 2016 (tehnološke izboljšave in znižanje stroškov). Več...
  • 18. 7. - 10. 10. 2016 - rok za oddajo vlog na 4. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za l. 2016 (prilagoditev na podnebne spremembe). Več...
  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep "Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016". Več...
  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep "Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strel na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016". Več...

Javni razpisi