Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 27. 2. 2017 do 6. 5. 2017 - rok za oddajo zbirne vloge za leto 2017 Več...
  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 3. 1. 2017 do vključno 13. 6. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmet. proizvodov za pravne osebe. Več...
  • od 1. 4. 2017 do 15. 6. 2017 - rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov za pridelovalce, ki so vložili vlogo za podporo. Več...
  • od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog za podukrep 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Več...
  • 2. 5. 2017 - Evropska komisija: Javno posvetovanje o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike Več...

Javni razpisi