POMEMBNI ROKI

  • 6. 5. 2016 - rok za oddajo zbirne vloge za leto 2016 (zamudni rok do 31. 5. 2016) Več...
  • 18. 5. 2016 - rok za oddajo vloge na javni razpis za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave Več...
  • 16. 5. 2016 - rok za oddajo vloge na javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa Več...
  • 23. 5. 2016 - rok za oddajo vloge na javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2016 Več...
  • 1. 6. 2016 - rok za oddajo vloge na javni razpis za sofinanciranje naložb v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Več...
  • do 5. 5. 2016 - rok za udeležbo na 6-urnem predhodnem usposabljanju za vstop v shemo KOPOP Več...
  • 30. 6. 2016 - podaljšan rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121, 122, 123 in 125. Več...