Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • 30. 6. 2017 - rok za oddajo Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik in Izjave o številu pastirjev na planini
  • od 14. 6. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR oz. do 31. 7. 2017 - rok za oddajo vlog na JR "Tehnična pomoč čebelarjem za l. 2017". Več...
  • od 14. 6. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR oz. do 31. 7. 2017 - rok za oddajo vlog na JR "Racionalizacija sezonske selitve panjev v l.2017". Več...
  • od 10. 5. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
  • od 22. 5. 2017 do 27. 6. 2017 - rok za oddajo vlog na JR za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za l. 2017. Več...
  • od 20. 6. 2017 do 30. 6. 2017 - rok za oddajo zahtevka za "Podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih - druge pomoči". Več...
  • od 30. 6. 2017 do 31. 7. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo". Več...
  • od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, za l. 2017. Več...
  • od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis za podukrep 16.4 (vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov) in na 1. javni razpis za podukrep 16.9 (Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti). Več...

    Javni razpisi