POMEMBNI ROKI

  • 25. 7. 2014 - rok za oddajo vloge na javni razpis za PRP ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Javni razpis...
  • 31. 8. 2014 - rok za oddajo vloge na javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014