POMEMBNI ROKI

  • 20. - 30. 6. 2015 - rok za zahtevke, ki se nanašajo na druge pomoči iz poglavja Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih. Več...
  • 31. 8. 2015 - zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013.