Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

 • 26. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 Več...
 • 31. 1. 2018 - Promocija vina na tretjih trgih - rok za predložitev predlogov vlog za odobritev programov za programe, katerih dejavnosti  bodo izvedene v obdobju med 1. 6. 2018 in 31. 5. 2019
 • 20. - 31. 1. 2018 - rok za vlaganje vlog za povrnitev upravičenih stroškov na podlagi odobrenih programov 2017/2018 za izvedene dejavnosti iz programa promocija vina na trgih tretjih držav za dejavnosti, izvedene med 1. 6. in 31. 12. 2017
 • 6. 11. 2017 - 31. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Več...
 • 23. 10. 2017 - 28. 2. 2018 (5. 1. 2018 objavljeno podaljšanje roka) - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Več...
 • 5. 2. 2018 - 6. 3. 2018 - rok za oddajo zahtevka za dodelitev pomoči po pozebi leta 2017 v sadjarstvu in vinogradništvu Več...
 • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
 • od 10. 5. 2017 (od 9. ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
 • 18. 12. 2017 - 9. 3. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. JR za ukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za operacijo izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Več...
 • 15. 1. 2018 - 15. 3. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Več...
 • 15. 1. 2018 - 16. 4. 2018 - rok za oddajo vlog na Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Več...