Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • od 25. 11. 2016 do vključno 28. 12. 2016, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti. Več...
  • od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na JR za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa. Več...
  • od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 5. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva na vodovarstvenih območjih. Več...
  • do objave o zaprtju javnega razpisa - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 1. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 7. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmet. gospodarstva - ekološka pridelava hrane. Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 8. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 6. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmet. gospodarstva - prilagoditve zahtevam kmetovanja na gorskih območji. Več...
  • od 19. 12. 2016 do vključno 10. 3. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Več...

Javni razpisi