POMEMBNI ROKI

  • 30. 9. 2014 - prvi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...
  • 28. 2. 2015 - drugi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...