POMEMBNI ROKI

  • 16. 5. - 9. 6. 2015 - zamudni rok za oddajo zbirne vloge. Več...
  • 30. 6. 2015 - zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013. Več...
  • 31. 12. 2015 - zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za ukrepe programa ribiškega sklada OPR 2007-2013