POMEMBNI ROKI

  • 31. 7. 2015 - zadnji rok za oddajo vloge na javne razpise za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov za leto 2015. Več...
  • 7. 8. 2015 - zadnji rok za oddajo vloge na javni razpis za ukrep "Individualne premije za ribiče". Več...
  • 31. 8. 2015 - zadnji rok za oddajo zahtekovv za izplačilo za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013.