POMEMBNI ROKI

  • 5. 10. 2014 - prvi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi. Več...
  • 1. 12. 2014 - rok za vložitev vloge za odobritev vlagatelja za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli za šolsko leto 2015/2016.
  • 28. 2. 2015 - drugi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...
  • 26. 9. 2014 - 17. 10. 2014 - rok za vložitev zahtevka za dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, na podlagi uradnih obvestil za obdobje od 18. 8. 2014 do 30. 8. 2014 Več...