POMEMBNI ROKI

Podpora vinarskemu sektorju

  • 30. 6. 2016 - rok za oddajo "Zapisnika o prigonu živali na pašo na planini ali skupni pašnik"
  • 30. 6. 2016 - rok za oddajo "Izjave o št. pastirjev na planini" (za KOPOP zahtevo KRA_PAST)
  • 20. - 30. 6. 2016 - rok za vložitev zahtevkov za podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih - druge pomoči. Več...
  • 30. 6. 2016 - podaljšan rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121, 122, 123 in 125. Več...
  • 1. 7. 2016 - rok za oddajo vlog na javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Več...
  • 17. 6. -17. 8. 2016 - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Več...
  • 18. 7. - 7. 9. 2016 - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za l. 2016 (prilagoditev na podnebne spremembe). Več...