POMEMBNI ROKI

  • 26. 2. 2016 - rok za oddajo obrazca za pridobitev izrednih pomoči na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa. Več...
  • 30. 6. 2016 - podaljšan rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121, 122, 123 in 125. Več...
  • 31. 3. 2016 - poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2015  Več...