Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI


 • do 28. 7. 2017 -  rok za oddajo vlog za Finančno pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu. Več...
 • do 31. 7. 2017 - rok za oddajo vlog na javni razpis Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017 in javni razpis Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2017 Več...
 • od 14. 6. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR oz. do 31. 7. 2017 - rok za oddajo vlog na JR "Tehnična pomoč čebelarjem za l. 2017". Več...
 • od 14. 6. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR oz. do 31. 7. 2017 - rok za oddajo vlog na JR "Racionalizacija sezonske selitve panjev v l.2017". Več...
 • od 10. 5. 2017 (od 9.00 ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
 • od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS, za l. 2017. Več...
 • od 3. 7. 2017 do 2. 8. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo". Več...
 • od 31. 7. 2017 do 29. 8. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na JR za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture". Več...
 • od 31. 7. 2017 do 29. 8. 2017, do 24. ure - rok za oddajo vlog na JR za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo". Več...
 • od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis za podukrep 16.4 (vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov) in na 1. javni razpis za podukrep 16.9 (Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti). Več...
 • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...

    Javni razpisi