Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

 • od 28. 3. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem. Več...
 • od 28. 3. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev. Več...
 • od 4. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na JR za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v l. 2018. Več...

 • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Več...
 • 25. 5. 2018 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Več...
 • 25. 5. 2018 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Več...
 • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
 • 1. 4. - 15. 6. 2018 - rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov. Več...
 • 1. 4. - 15. 6. 2018 - rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Več...
 • 23. 4. - 18. 7. 2018 - rok za oddajo vlog na 9. JR za ukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za l. 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Več...
 • 30. 4. - 31. 8. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. JR za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: gradnja namakalnih sistemov. Več...
 • 7. 5. - 31. 8. 2018 - 1. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov Več...
 • 4. 6. - 12. 9. 2018 - rok za oddajo vlog na 4. JR za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Več...