POMEMBNI ROKI

  • 11. 7. - 17. 8. 2016 - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Več...
  • 4. 7. - 7. 9. 2016 - rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za l. 2016 (tehnološke izboljšave in znižanje stroškov). Več...
  • 18. 7. - 7. 9. 2016 - rok za oddajo vlog na 4. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za l. 2016 (prilagoditev na podnebne spremembe). Več...

Javni razpisi