POMEMBNI ROKI

  • 6. 5. 2015 - zadnji dan rednega roka za oddajo zbirne vloge za l. 2015; predlog za podaljšanje do 15. 5. 2015. Več...
  • 15. 5. 2015 - rok za oddajo "Letnega poročila o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov" (obrazec MK6). Več...
  • 30. 6. 2015 - zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013. Več...
  • 31. 12. 2015 - zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za ukrepe programa ribiškega sklada OPR 2007-2013