Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • 26. 3. 2018 - rok za oddajo vlog na tri javne razpise za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat. Več...
  • 12. 3. 2018 - 10. 4. 2018 - rok za oddajo vlog na tri javne razpise s področja ribištva Več...
  • 15. 1. 2018 - 16. 4. 2018 - rok za oddajo vlog na Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017. Več...
  • 25. 5. 2018 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Več...
  • 25. 5. 2018 - rok za oddajo vlog na 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Več...
  • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • 1. 4. - 15. 6. 2018 - rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov. Več...
  • 1. 4. - 15. 6. 2018 - rok za oddajo izjave o uvuljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Več...