Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI


  • 11. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na JR za ukrep "Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura". Več...
  • 23. 10. 2017 - 10. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na javni razpis za podukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Več...
  • 26. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 Več...
  • 6. 11. 2017 - 31. 1. 2018 - rok za oddajo vlog na javni razpis za ukrep M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Več...
  • do objave o zaprtju JR - oddaja vlog na javni razpis za ukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Več...
  • od 10. 5. 2017 (od 9. ure) do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vlog na 1. JR za ukrep "Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih". Več...
  • 18. 12. 2017 - 9. 3. 2018 - rok za oddajo vlog na 2. JR za ukrep M04.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za operacijo izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Več...