POMEMBNI ROKI

  • 26. 2. 2014 - 6. 5. 2014 - rok za oddajo zbirne vloge za leto 2014
  • 31. 8. 2014 - rok za oddajo vloge na javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014