POMEMBNI ROKI

  • 30. 10. 2014 - rok za vložitev zahtevkov za izplačilo podpore strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju (društva) Več...
  • 1. 12. 2014 - rok za vložitev vloge za odobritev vlagatelja za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šoli za šolsko leto 2015/2016.
  • 28. 2. 2015 - drugi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...