POMEMBNI ROKI

  • 31. 3. 2015 - rok za oddajo predlogov programov za za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav (v vinskem letu 2015/2016). Več...
  • 31. 3. 2015 - rok za oddajo letnega poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za ukrepe PRP za leto 2014. Več...
  • 6. 5. 2015 - zadnji dan rednega roka za oddajo zbirne vloge za l. 2015. Več...