POMEMBNI ROKI

  • 31. 8. 2014 - rok za oddajo vloge na javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Javni razpis...
  • 31. 8. 2014 - rok za oddajo vloge na javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014