POMEMBNI ROKI

  • 30. 9. 2014 - prvi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...
  • 5. 10. 2014 - prvi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi. Več...
  • 28. 2. 2015 - drugi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...