Skoči na vsebino

POMEMBNI ROKI

  • 14. 1. do 12. 4. 2019 - rok za oddajo vloge na 2. JR za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in 2. JR za podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji Več..
  • 21. 1. do 19. 4. 2019 - rok za oddajo vloge na JR za podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in na JR za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe Več...
  • 21. 1. do 24. 4. 2019 - rok za oddajo vloge na JR za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Več...
  • 21. 1. do 23. 4. 2019 - rok za oddajo vloge na JR za podukrep 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov: operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa Več...
  • 25. 2. do 29. 5. 2019 - rok za oddajo vlog na 11. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Več...
  • 25. 2. do 29. 5. 2019 - rok za oddajo vlog na 5. JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019 Več...
  • od 23. 7. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 3. JR za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Več...
  • od 28. 3. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na JR za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev. Več...
  • od 16. 4. 2018 do objave o zaprtju JR - rok za oddajo vloge na 2. JR za ukrep Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Več...