POMEMBNI ROKI

  • 6. - 31. 12. 2014 - drugi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. osi za leto 2014. Več...
  • 31. 1. 2015 - rok za oddajo zahtevka za drugo obdobje za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Več...
  • 31. 1. 2015 - rok za oddajo vloge za začasno pretvorbo mlečne kvote
  • 31. 1. 2015 - rok za oddajo vloge za prenos mlečne kvote brez zemlje
  • 28. 2. 2015 - drugi rok za vložitev programov informiranja in promocije kmetijskih proizvodov 2015. Javni poziv...